Lidmaatschap normcommissie 351225 'Classificatie in de bouw'

Doe mee met de herziening van NEN 2660, dé norm voor ordeningsregels voor gegevens in de bouw

Lidmaatschap normcommissie 351225 'Classificatie in de bouw'

Lidmaatschap normcommissie 351225 'Classificatie in de bouw'

Goede afspraken over taalgebruik in de bouw zijn essentieel voor het goed functioneren van ketenintegratie in deze sector. Deel als lid kennis en inzichten in een professioneel netwerk en werk mee aan (inter)nationale afspraken.

70000
 • 0 dagen te gaan
 • € 70.000Gefinancierd
 • 48%voldaan

Keuzetabel v.w.b. betrokkenheid

DECOMPOSITIE ONMISBAAR VOOR EENDUIDIGE COMMUNICATIE IN DE BOUWKETEN

NEN 2660 is gebruikt bij de totstandkoming van NEN 2767 ‘Conditiemeting gebouwde omgeving’. Hierbij zijn in het verleden, naast de methodiek voor de conditiemeting, ook twee decompositie structuren ontwikkeld voor vastgoed (gebaseerd op NEN 2660) en infrastructuur. Een decompositie is een mechanisme om een object in zijn samenstelling vanuit (deel)objecten te beschouwen. De verouderde opgestelde decomposities van 2767 hebben een veel breder gebruik gekregen dan alleen binnen de conditiemeting: 

 • Veel beheerders gebruiken de decomposities van NEN 2767 als basis-ordeningsprincipes voor fysieke assets binnen Asset Management.
 • NEN 2767 decomposities worden doorgaans toegepast in combinatie met andere standaarden zoals: IMGEO, IMBOR, AQUO, CB-NL, NLSfb, IFC, etc. Dit heeft een belangrijke functie als het gaat om BIM-modellen en de rol die deze spelen in de gehele levenscyclus van een ‘asset’.

De huidige decomposities zijn echter niet met dit als doel ontwikkeld en ook niet meer toereikend voor het gebruik in de huidige markt. Het is voor gebruikers niet duidelijk:

 • waarom NEN 2767 decomposities opgebouwd zijn zoals ze zijn.
 • hoe ze gebruikt/aangepast kunnen worden binnen de eigen organisatie.
 • hoe ze gerelateerd zijn aan andere standaarden (IMGEO, IMBOR, etc).

De actuele ontwikkelingen op het gebied van assetmanagement en ketenintegratie maken het van groot belang dat er een eenduidige, actuele methodiek voor ontwikkeling van decomposities komt.

Hoe normen helpen

NEN 2660 voor classificatie in de bouw helpt organisaties bij het opstellen van een decompositie. Een decompositie functioneert als ordeningsprincipe om ’assets’, en de onderdelen waar deze uit bestaan, in een eenduidige structuur te organiseren.

Organisatie van ’assets’ in een eenduidige structuur maakt dat:

 • De aansluiting tussen verschillende standaarden wordt verbeterd.
 • Benchmarking van ’assets’ beter kan worden uitgevoerd. 
 • Communicatie tussen de verschillende processen in de levenscyclus van een ’asset’ verbetert.

 Herziening van NEN 2660 ‘Ordeningsregels voor gegevens in de bouw’ legt de basis voor een eenduidig gesproken taal in de bouwketen en zorgt voor een grote reducering  van faalkosten.

Nu is het moment om deel te nemen

Begin 2018 is de normcommissie 351225 ‘Regels voor informatiemodellering van de Gebouwde Omgeving’ opgericht op initiatief van Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf. De normcommissie wil binnen twee jaar komen tot een nationaal bruikbare norm voor de methodiek voor ordening van gegevens voor de gebouwde omgeving (NEN 2660-1). Daarnaast zal er een open standaard ontwikkeld worden voor een voorbeeld decompositie (NEN 2660-2). Beide worden ontwikkeld ter bevordering van een eenduidige communicatie in de bouwketen.

In de normcommissie hebben zich al vele belangrijke stakeholders verenigd om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van NEN 2660, waaronder:

 • Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Rijkswaterstaat (RWS)
 • Geonovum
 • Arcadis
 • Avans Hogeschool
 • CROW
 • VPR consultants
 • DON Bureau
 • Nationale Politie
 • Provincie Gelderland
 • BIM loket
 • Croon, Wolter, Drost
 • Gemeente Rotterdam
 • Waterschap Rivierenland

Is de decompositie ook voor uw organisatie en bedrijfsprocessen van belang? Neem dan nu deel aan de normcommissie. Dit kan als volger, stakeholderplatform lid of normcommissielid. Zo kunt u proactief inspelen op deze ontwikkeling, op de hoogte blijven, uw organisatie voorbereiden en invloed uitoefenen op toekomstige standaarden.

Samen mogelijk maken

De huidige normcommissie streeft naar een zo breed mogelijk draagvlak voor haar werkzaamheden in de markt. Daarom is ervoor gekozen belanghebbenden de mogelijkheid te bieden op verschillende manieren op de hoogte te blijven of deel te nemen. Als het minimum aantal deelnemers, zoals dat bij de beloningen staat vermeld, wordt gehaald, gaan we van start met het stakeholdersplatform en de volgers. Als we de target niet halen, bekijken we welke oplossing wel mogelijk is. Indien er geen stakeholdersplatform of volger activiteiten worden ontplooit, krijgen de deelnemers hun geld teruggestort. Kortom, laten we het samen mogelijk maken en profileer ook uw organisatie!

Waarom is deelname interessant voor mijn organisatie?  

Meedoen aan normontwikkeling betekent dat uw organisatie behoort tot de top van de sector. U investeert in kennis, kunde en kansen voor uw organisatie. U werkt actief mee aan kennisuitbreiding en maakt daarmee de weg vrij voor innovatie in uw vakgebied. Door deelname bent u altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Hierdoor kunt u vroegtijdig inspelen op komende veranderingen en blijft u koploper in uw vakgebied. Daarnaast legt u makkelijk nieuwe contacten met branchegenoten.

Wat levert deelname mij op?

 • Asset owner: meer grip op asset-voorraad, -kosten, -kwaliteit en -kwantiteit: faalkosten kunnen worden gereduceerd - administratieve kosten kunnen dalen - opbrengsten stijgen - betere analyses kunnen worden gemaakt - ontwikkeling benchmarkt gegevens - bedrijfsstrategie afstemmen - kennis en ervaring delen – cross sectoraal van elkaar leren – uitbreiden (inter)nationale netwerken - draagt bij aan vertrouwen in ketensamenwerking - handvatten bij verantwoording aan topmanagement voor uitvoering conform breed gedragen standaard
 • Ingenieursbureau: uitbreiding kennisniveau waardoor u meer opdrachten kunt generen in binnen- en buitenland: risico’s omvormen in kansen voor groei en verhogen  imago en reputatie - bedrijfsstrategie afstemmen - kennis & ervaring delen – cross sectoraal van elkaar leren – uitbreiden (inter)nationale netwerken - draagt bij aan vertrouwen in ketensamenwerking
 • Aannemer: uitbreiding kennisniveau waardoor meer opdrachten gegenereerd kunnen worden in binnen en buitenland: beheersing van contracten verhogen - (faal-)kosten verlagen - toename effectiviteit/efficiëntie van je producten - bedrijfsstrategie afstemmen - risico’s omvormen in kansen voor groei en verhogen  imago en reputatie - kennis & ervaring delen – cross sectoraal van elkaar leren – uitbreiden (inter)nationale netwerken - juiste fit voor praktische toepassing normen – draagt bij aan vertrouwen in ketensamenwerking
 • Softwarebedrijf: u blijft koploper en hebt als eerste nieuwe ontwikkelingen in de softwarepakketten geïmplementeerd: bedrijfsstrategie afstemmen - risico’s omvormen in kansen voor groei en verhogen  imago en reputatie - kennis en ervaring delen – cross sectoraal van elkaar leren – uitbreiden (inter)nationale netwerken - draagt bij aan vertrouwen in ketensamenwerking

Consultant Bouw & Installatie

 • Volger

  U wordt periodiek geïnformeerd en ontvangt de normen en drafts met commentaar-mogelijkhei...
  Bijdragen
  € 500exclusief btw
 • Stakeholdersplatformlid

  Besloten platform rond commissie biedt informatie, invloed via interactie, drafts, normen...
  Bijdragen
  € 1.000exclusief btw
 • Normcommissie lidmaatschap als eenmanszaak / ZZP-er

  Actieve deelname voor ontwikkeling van NEN 2660-1 ‘Ordeningsregels voor gegevens in de bo...
  Bijdragen
  € 1.000exclusief btw
 • Normcommissie lidmaatschap als onderzoeksinstelling / hogeschool & universiteit / stichting

  Actieve deelname voor ontwikkeling van NEN 2660-1 ‘Ordeningsregels voor gegevens in de bo...
  Bijdragen
  € 1.500exclusief btw
 • Normcommissie lidmaatschap als bedrijf / brancheorganisatie

  Actieve deelname voor ontwikkeling van NEN 2660-1 ‘Ordeningsregels voor gegevens in de bo...
  Bijdragen
  € 2.500exclusief btw
 • Normcommissie lidmaatschap als (semi) overheid / grote asset owner

  Actieve deelname voor ontwikkeling van NEN 2660-1 ‘Ordeningsregels voor gegevens in de bo...
  Bijdragen
  € 5.000exclusief btw
 • Normcommissie lidmaatschap als initiatiefnemer

  Actieve deelname voor ontwikkeling van NEN 2660-1 ‘Ordeningsregels voor gegevens in de bo...
  Bijdragen
  € 20.000exclusief btw

Updates

 

Er zijn op dit moment nog geen updates voor dit project

Lidmaatschap normcommissie 351225 'Classificatie in de bouw'
70000
 • 0 dagen te gaan
 • € 70.000Gefinancierd
 • 48%voldaan

Lidmaatschap normcommissie 351225 'Classificatie in de bouw'

Goede afspraken over taalgebruik in de bouw zijn essentieel voor het goed functioneren van ketenintegratie in deze sector. Deel als lid kennis en inzichten in een professioneel netwerk en werk mee aan (inter)nationale afspraken.
 • Volger

  U wordt periodiek geïnformeerd en ontvangt de normen en drafts met commentaar-mogelijkhei...
  Bijdragen
  € 500exclusief btw
 • Stakeholdersplatformlid

  Besloten platform rond commissie biedt informatie, invloed via interactie, drafts, normen...
  Bijdragen
  € 1.000exclusief btw
 • Normcommissie lidmaatschap als eenmanszaak / ZZP-er

  Actieve deelname voor ontwikkeling van NEN 2660-1 ‘Ordeningsregels voor gegevens in de bo...
  Bijdragen
  € 1.000exclusief btw
 • Normcommissie lidmaatschap als onderzoeksinstelling / hogeschool & universiteit / stichting

  Actieve deelname voor ontwikkeling van NEN 2660-1 ‘Ordeningsregels voor gegevens in de bo...
  Bijdragen
  € 1.500exclusief btw
 • Normcommissie lidmaatschap als bedrijf / brancheorganisatie

  Actieve deelname voor ontwikkeling van NEN 2660-1 ‘Ordeningsregels voor gegevens in de bo...
  Bijdragen
  € 2.500exclusief btw
 • Normcommissie lidmaatschap als (semi) overheid / grote asset owner

  Actieve deelname voor ontwikkeling van NEN 2660-1 ‘Ordeningsregels voor gegevens in de bo...
  Bijdragen
  € 5.000exclusief btw
 • Normcommissie lidmaatschap als initiatiefnemer

  Actieve deelname voor ontwikkeling van NEN 2660-1 ‘Ordeningsregels voor gegevens in de bo...
  Bijdragen
  € 20.000exclusief btw
Lidmaatschap normcommissie 351225 'Classificatie in de bouw'
70000
 • 0 dagen te gaan
 • € 70.000Gefinancierd
 • 48%voldaan

Lidmaatschap normcommissie 351225 'Classificatie in de bouw'

Goede afspraken over taalgebruik in de bouw zijn essentieel voor het goed functioneren van ketenintegratie in deze sector. Deel als lid kennis en inzichten in een professioneel netwerk en werk mee aan (inter)nationale afspraken.
 • Volger

  U wordt periodiek geïnformeerd en ontvangt de normen en drafts met commentaar-mogelijkhei...
  Bijdragen
  € 500exclusief btw
 • Stakeholdersplatformlid

  Besloten platform rond commissie biedt informatie, invloed via interactie, drafts, normen...
  Bijdragen
  € 1.000exclusief btw
 • Normcommissie lidmaatschap als eenmanszaak / ZZP-er

  Actieve deelname voor ontwikkeling van NEN 2660-1 ‘Ordeningsregels voor gegevens in de bo...
  Bijdragen
  € 1.000exclusief btw
 • Normcommissie lidmaatschap als onderzoeksinstelling / hogeschool & universiteit / stichting

  Actieve deelname voor ontwikkeling van NEN 2660-1 ‘Ordeningsregels voor gegevens in de bo...
  Bijdragen
  € 1.500exclusief btw
 • Normcommissie lidmaatschap als bedrijf / brancheorganisatie

  Actieve deelname voor ontwikkeling van NEN 2660-1 ‘Ordeningsregels voor gegevens in de bo...
  Bijdragen
  € 2.500exclusief btw
 • Normcommissie lidmaatschap als (semi) overheid / grote asset owner

  Actieve deelname voor ontwikkeling van NEN 2660-1 ‘Ordeningsregels voor gegevens in de bo...
  Bijdragen
  € 5.000exclusief btw
 • Normcommissie lidmaatschap als initiatiefnemer

  Actieve deelname voor ontwikkeling van NEN 2660-1 ‘Ordeningsregels voor gegevens in de bo...
  Bijdragen
  € 20.000exclusief btw

Reacties

 

Er zijn op dit moment nog geen reacties geplaatst

Lidmaatschap normcommissie 351225 'Classificatie in de bouw'
70000
 • 0 dagen te gaan
 • € 70.000Gefinancierd
 • 48%voldaan

Lidmaatschap normcommissie 351225 'Classificatie in de bouw'

Goede afspraken over taalgebruik in de bouw zijn essentieel voor het goed functioneren van ketenintegratie in deze sector. Deel als lid kennis en inzichten in een professioneel netwerk en werk mee aan (inter)nationale afspraken.
 • Volger

  U wordt periodiek geïnformeerd en ontvangt de normen en drafts met commentaar-mogelijkhei...
  Bijdragen
  € 500exclusief btw
 • Stakeholdersplatformlid

  Besloten platform rond commissie biedt informatie, invloed via interactie, drafts, normen...
  Bijdragen
  € 1.000exclusief btw
 • Normcommissie lidmaatschap als eenmanszaak / ZZP-er

  Actieve deelname voor ontwikkeling van NEN 2660-1 ‘Ordeningsregels voor gegevens in de bo...
  Bijdragen
  € 1.000exclusief btw
 • Normcommissie lidmaatschap als onderzoeksinstelling / hogeschool & universiteit / stichting

  Actieve deelname voor ontwikkeling van NEN 2660-1 ‘Ordeningsregels voor gegevens in de bo...
  Bijdragen
  € 1.500exclusief btw
 • Normcommissie lidmaatschap als bedrijf / brancheorganisatie

  Actieve deelname voor ontwikkeling van NEN 2660-1 ‘Ordeningsregels voor gegevens in de bo...
  Bijdragen
  € 2.500exclusief btw
 • Normcommissie lidmaatschap als (semi) overheid / grote asset owner

  Actieve deelname voor ontwikkeling van NEN 2660-1 ‘Ordeningsregels voor gegevens in de bo...
  Bijdragen
  € 5.000exclusief btw
 • Normcommissie lidmaatschap als initiatiefnemer

  Actieve deelname voor ontwikkeling van NEN 2660-1 ‘Ordeningsregels voor gegevens in de bo...
  Bijdragen
  € 20.000exclusief btw

Ook een idee voor een project?

Stuur ons een e-mail met uw idee en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op (nencrowd@nen.nl).